שנוי יעוד חלקה לאזור תעשיה ומלאכה - סכנין

תוכנית ג/ 1778

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד חלקה לאזור תעשיה ומלאכה - סכנין
מספר: ג/ 1778
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח קרקע למיקום בניני תעשיה והתוות
את הפתוח השרותים הדרושים להפעלתה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19291חלק80
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/02/1973
קבלת תכנית05/05/1972