שנוי יעוד חלקה משטח חקלאי לאזור מסחר ומלאכה, מזרעה

תוכנית ג/ 8598

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד חלקה משטח חקלאי לאזור מסחר ומלאכה, מזרעה
מספר: ג/ 8598
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מחקלאית למלאכה מסחר ותעשיה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה

תיאור המיקום:
ישוב: מזרעה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18137חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית27/07/1994