שנוי יעוד חלקה -מוקבילה

תוכנית ג/ 1251

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד חלקה -מוקבילה
מספר: ג/ 1251
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת אזור מגורים למגרשים בתוך תחום הבניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועמקיבלה

תיאור המיקום:
ישוב: מקיבלה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20012חלק46
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית25/05/1970