שנוי יעוד חלקה -רינה

תוכנית ג/ 1410

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד חלקה -רינה
מספר: ג/ 1410
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד למגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17523חלק44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות06/01/1974תאריך פרסום: 06/01/1974. מס' ילקוט פרסומים: 1977. עמוד: 560. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון בהפקדה15/05/1972
קבלת תכנית13/05/1971
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200901522/06/2009