שנוי יעוד לאזור למבנים ומוסדות ציבור והגדלת אחוזי בניה, סכנין

תוכנית ג/ 18362

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד לאזור למבנים ומוסדות ציבור והגדלת אחוזי בניה, סכנין
מספר: ג/ 18362
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מבנים ומוסדות ציבור להקמת מכללה והגדלת אחוזי הבניה וגובה הבניין ומספר הקומות.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מבנים מוסדות ציבור להקמת מכללה.
הגדלת אחוזי הבנייה ל- 326% במקום 150%.
הגדלת גובה הבניין מ- 18 מטר ל- 26 מטר.
הגדלת מספר הקומות ל- 8 קומות כולל קומת חניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19267חלק84, 94, 101
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף09/12/2009
קבלת תכנית10/08/2009