שנוי יעוד לאזור ספורט, מעלה צביה

תוכנית ג/ 7783

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד לאזור ספורט, מעלה צביה
מספר: ג/ 7783
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור ספורט ואזור פרטי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמעלה צביה

תיאור המיקום:
ישוב: צביה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19255חלק5-614
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6817מעלה צביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/09/1994תאריך פרסום: 18/09/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4247. עמוד: 200. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים24/08/1994תאריך פרסום בעיתון: 24/08/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית01/12/1993
פרסום להפקדה ברשומות19/08/1993תאריך פרסום: 19/08/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4137. עמוד: 4069. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים22/07/1993תאריך פרסום בעיתון: 22/07/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/01/1993
החלטה בדיון בהפקדה23/09/1992
קבלת תכנית24/06/1992