שנוי יעוד לאזור צבורי -בשמת טבעון

תוכנית ג/ 3427

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד לאזור צבורי -בשמת טבעון
מספר: ג/ 3427
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד השטח לאזור צבורי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: בסמת טבעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10366חלק11, 15, 21-22, 28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות01/12/2011תאריך פרסום: 01/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6329. עמוד: 965. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט05/10/2011
החלטה בדיון באישור תכנית22/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות05/03/1981תאריך פרסום: 05/03/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2696. עמוד: 1168. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים23/12/1980תאריך פרסום בעיתון: 23/12/1980.
החלטה בדיון בהפקדה28/05/1979
קבלת תכנית30/11/1978
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200901522/06/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית