שנוי יעוד לאזורים משקיים לול רביה כבדה, כפר יחזקאל

תוכנית ג/ 8251

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד לאזורים משקיים לול רביה כבדה, כפר יחזקאל
מספר: ג/ 8251
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת לול רבייה כבד כולל נספחים.
ב. קביעת הוראות בניה בתחום תכנית זו.
ג. איתור והגדרת המבנים שיותר להקים לצרכי גידול
בעלי חיים.
ד. בתווית דרכי גישה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאל

תיאור המיקום:
ישוב: כפר יחזקאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20586חלק4-5, 7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/07/1996תאריך פרסום: 28/07/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4431. עמוד: 4247. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים27/06/1996תאריך פרסום בעיתון: 27/06/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/05/1996
החלטה בדיון באישור תכנית27/12/1995
פרסום להפקדה ברשומות05/10/1995תאריך פרסום: 05/10/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4337. עמוד: 18. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים05/09/1995תאריך פרסום בעיתון: 05/09/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/07/1995
החלטה בדיון בהפקדה05/01/1995
קבלת תכנית08/09/1993