שנוי יעוד לבי"ס -מזרעה

תוכנית ג/ 4038

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד לבי"ס -מזרעה
מספר: ג/ 4038
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד השטח ממגורים לשטח מבני ציבור (בית ספר)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה

תיאור המיקום:
ישוב: מזרעה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18138חלק19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית20/09/1982
פרסום להפקדה ברשומות13/05/1982תאריך פרסום: 13/05/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2812. עמוד: 1704. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים10/04/1982תאריך פרסום בעיתון: 10/04/1982.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/11/1981
החלטה בדיון בהפקדה26/10/1981
קבלת תכנית03/09/1980