שנוי יעוד לבית העלמין

תוכנית ג/ 6835

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד לבית העלמין
מספר: ג/ 6835
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח לבית העלמין
סמין דרך גישה לבית העלמין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבתובל

תיאור המיקום:
ישוב: תובל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18907חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה21/01/1990
קבלת תכנית27/09/1989