שנוי יעוד לדרך מוצעת, מושבת כנרת - (גניזה)

תוכנית ג/ 4016

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד לדרך מוצעת, מושבת כנרת - (גניזה)
מספר: ג/ 4016
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד לדרך מוצעת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןכנרת

תיאור המיקום:
ישוב: כנרת(מושבה)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15308חלק108, 162, 165105, 107, 110, 166
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה09/03/1981
קבלת תכנית14/08/1980