שנוי יעוד להקמת לול -כפר כמא

תוכנית ג/ 7256

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד להקמת לול -כפר כמא
מספר: ג/ 7256
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת מקום למבנה לולים כמבנים חקלאיים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15339חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/11/1992תאריך פרסום: 05/11/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4053. עמוד: 281. שנה עברית: התשנג .
פרסום לאישור בעיתונים26/09/1992תאריך פרסום בעיתון: 26/09/1992.
החלטה בדיון באישור תכנית08/04/1992
פרסום להפקדה ברשומות06/02/1992תאריך פרסום: 06/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3970. עמוד: 1999. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים08/12/1991תאריך פרסום בעיתון: 08/12/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/10/1991
החלטה בדיון בהפקדה05/06/1991
קבלת תכנית23/12/1990