שנוי יעוד לחקלאי מיוחד ודרך, מושב זרעית

תוכנית ג/ 14953

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד לחקלאי מיוחד ודרך, מושב זרעית
מספר: ג/ 14953
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת מתחם המאושר לגידול פטריות במושב זרעית
שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית ודרך לשטח חקלאי מיוחד
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע
קביעת הוראות בניה
קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףכפר רוזנוולד (זרעית)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19858חלק8-11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10734שינוי יעוד קרקע לשטח חקלאי מיוחד ודרך, שינוי למתאר, זרעיתשינוי
תוכניתג/ 10851זרעית - שינוי לג / 4144שינוי
תוכניתג/ 12885שינוי לתקנון של תכנית ג/ 10734 המאושרתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/12/2006
החלטה בדיון בוולק"ח20/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה03/11/2004
קבלת תכנית31/08/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/08/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח20220/12/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200402903/11/2004