שנוי יעוד לחקלאי מיוחד

תוכנית ג/ 6603

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד לחקלאי מיוחד
מספר: ג/ 6603
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מיוחד דרכים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15338חלק24-26, 54, 84
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה05/07/1989
קבלת תכנית24/01/1989