שנוי יעוד למבני צבור (גן ילדים), יבנאל

תוכנית ג/ 2840

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למבני צבור (גן ילדים), יבנאל
מספר: ג/ 2840
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד למבני צבור גן ילדים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל

תיאור המיקום:
ישוב: יבנאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15443חלק34, 52
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה27/06/1977
קבלת תכנית13/01/1977