שנוי יעוד למבני צבור, עין המפרץ

תוכנית ג/ 5679

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד למבני צבור, עין המפרץ
מספר: ג/ 5679
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד ממבני ציבור לאזור למבני ציבור לתעסוקה
מוגנת לקשישים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעין המפרץ

תיאור המיקום:
ישוב: עין המפרץ

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/06/1987
החלטה בדיון בהפקדה08/04/1987
קבלת תכנית15/05/1986