שנוי יעוד למבני ציבור וספורט -יבניאל

תוכנית ג/ 3105

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למבני ציבור וספורט -יבניאל
מספר: ג/ 3105
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חלק מהשטח עבור מבנה צבורי וספורט
עבור מבנה שרותים וכניסה לבריכת שחיה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל

תיאור המיקום:
ישוב: יבנאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17370חלק374
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות01/12/2011תאריך פרסום: 01/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6329. עמוד: 959. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט05/10/2011
החלטה בדיון באישור תכנית22/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות13/10/1983תאריך פרסום: 13/10/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2968. עמוד: 149. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים26/08/1983תאריך פרסום בעיתון: 26/08/1983.
החלטה בדיון בהפקדה30/03/1978
קבלת תכנית10/11/1977
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200901522/06/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית