שנוי יעוד למגורים , יפיע

תוכנית ג/ 6429

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למגורים , יפיע
מספר: ג/ 6429
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד מאזור חקלאי למגורים .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע

תיאור המיקום:
ישוב: יפיע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16879חלק49, 51-53, 70, 75
16880חלק14, 19-20, 22-26, 31-34, 39-45
16881חלק11-18, 20-22, 24-55, 58-59
16882חלק8-24, 29, 39, 59-60, 62-63, 65
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1313תכנית מתאר יפיעשינוי
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/05/1999תאריך פרסום: 13/05/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4752. עמוד: 3236. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/03/1999
החלטה בדיון באישור תכנית07/12/1998
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/06/1998
פרסום לאישור בעיתונים05/06/1998תאריך פרסום בעיתון: 05/06/1998.
פרסום להפקדה ברשומות21/10/1993תאריך פרסום: 21/10/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4151. עמוד: 189. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים05/09/1993תאריך פרסום בעיתון: 05/09/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/08/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה19/08/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/08/1993
החלטה בדיון בהפקדה01/02/1989
קבלת תכנית11/07/1988