שנוי יעוד למגורים בשטח בנוי, כפר קמא

תוכנית ג/ 4102

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למגורים בשטח בנוי, כפר קמא
מספר: ג/ 4102
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד חלקה בשטח בנוי משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים
ב'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15330חלק
15333חלק
15334חלק
15338חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1387שינוי לתכנית מתאר -כפר כמאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/11/1983תאריך פרסום: 24/11/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2985. עמוד: 571. שנה עברית: התשמד .
פרסום לאישור בעיתונים27/10/1983תאריך פרסום בעיתון: 27/10/1983.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/05/1983
החלטה בדיון באישור תכנית05/01/1983
פרסום להפקדה ברשומות01/07/1982תאריך פרסום: 01/07/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2831. עמוד: 2400. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים16/05/1982תאריך פרסום בעיתון: 16/05/1982.
החלטה בדיון בהפקדה26/10/1981
קבלת תכנית07/11/1980