שנוי יעוד למגורים גוש 15334 חלקה 74 כפר כמא

תוכנית ג/ 3339

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למגורים גוש 15334 חלקה 74 כפר כמא
מספר: ג/ 3339
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תכנית זו קובעת יעוד שטח לאזור מגורים מצורף
לתכנית מתאר כפר קמא מספר 1387 שבתוקף.
ב. שינוי יעוד מהחלקה לאזור מגורים ופתיחת שביל
להולכי רגל.
ג. כל הוראות תכנית המתאר כפר קמא תחולנא על תכנית
זו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15334חלק68-69, 74
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/02/1990תאריך פרסום: 18/02/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3743. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון באישור תכנית05/01/1983
פרסום להפקדה ברשומות13/05/1982תאריך פרסום: 13/05/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2812. עמוד: 1705. שנה עברית: התשמב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/05/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו13/05/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה13/05/1982
החלטה בדיון בהפקדה14/12/1978
קבלת תכנית13/08/1978