שנוי יעוד למגורים ושצ"פ, זרזיר

תוכנית ג/ 17892

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד למגורים ושצ"פ, זרזיר
מספר: ג/ 17892
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי ל - 2 מגרשי מגורים שצ"פ שפ"פ ודרך

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים לשצ"פ, שפ" ודרך
קביעת זכויות בניה ותכליות
קביעת הוראות בינוי ופיתוח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםזרזירזרזיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17494חלק592-9, 11-58, 60-61, 68-71
17584חלק34-35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9087שינוי יעוד דרך ושטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, בית זרזיר - גואמיס.שינוי
תוכניתג/ 2510שינוי יעוד שטחיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה18/03/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/01/2009
קבלת תכנית27/10/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200900418/03/2009