שנוי יעוד למגורים - נעורה

תוכנית ג/ 13078

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד למגורים - נעורה
מספר: ג/ 13078
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית ושטח למגורים לשטח למגורים ודרך גישה.
קביעת הנחיות מפורטות לפיתוח השטח ולאופי הבנוי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוענאעורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17060חלק1-5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6949מרכז משותף בית יוסף -ירדנהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית03/03/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200801/05/2002