שנוי יעוד למגורים - (גניזה)

תוכנית ג/ 5233

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
מספר: ג/ 5233
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי למגורים תכנון מגרשים
ודרכים .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםזרזירזרזיר

תיאור המיקום:
ישוב: זרזיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17303חלק2
17496חלק3, 14-16, 23, 25-26, 62
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית26/12/1984