שנוי יעוד למגורים - (גניזה)

תוכנית ג/ 6159

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
מספר: ג/ 6159
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות את יעוד השטח מאזור צבורי למגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע

תיאור המיקום:
ישוב: יפיע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16874חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית25/10/1987