שנוי יעוד למגורים -יבניאל

תוכנית ג/ 3510

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למגורים -יבניאל
מספר: ג/ 3510
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד השטח מחקלאי למגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל

תיאור המיקום:
ישוב: יבנאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17357חלק60
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 704תכנית מתאר יבנאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/11/1980תאריך פרסום: 20/11/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2673. עמוד: 619. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית19/05/1980
פרסום להפקדה ברשומות09/08/1979תאריך פרסום: 09/08/1979. מס' ילקוט פרסומים: 3510. עמוד: 2019. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה בעיתונים05/07/1979תאריך פרסום בעיתון: 05/07/1979.
החלטה בדיון בהפקדה26/03/1979
קבלת תכנית28/02/1979