שנוי יעוד למגורים -משהד - (גניזה)

תוכנית ג/ 3752

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למגורים -משהד - (גניזה)
מספר: ג/ 3752
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד השטח מחקלאי למגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
ישוב: משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17518חלק12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/01/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה14/07/1980
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/07/1980
החלטה בדיון בהפקדה14/07/1980
קבלת תכנית25/10/1979