שנוי יעוד למגורים -ערב אל עראמשה

תוכנית ג/ 7285

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למגורים -ערב אל עראמשה
מספר: ג/ 7285
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מחקלאי למגורים, קביעת הוראות וזכויות
הבניה, התווית דרכי גישה אל המגרשים, הסדרת כביש
וחלוקה חדשה.
ב. מתן לגיטימציה למבנה קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעראמשה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19742חלק18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/04/2000תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2000. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות14/03/2000תאריך פרסום: 14/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4863. עמוד: 2924. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/02/2000
החלטה בדיון באישור תכנית06/09/1999
פרסום להפקדה ברשומות19/05/1999תאריך פרסום: 19/05/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4755. עמוד: 3339. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים14/05/1999תאריך פרסום בעיתון: 14/05/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/04/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/04/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה14/04/1999
החלטה בדיון בהפקדה31/07/1991
קבלת תכנית29/01/1991