שנוי יעוד למגורים -קבוץ סער

תוכנית ג/ 1906

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד למגורים -קבוץ סער
מספר: ג/ 1906
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות יעוד מאיזור מבני משק לאזור מגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרסער

תיאור המיקום:
ישוב: סער

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18202חלק68, 72
18203חלק5, 7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 338קבוץ סערשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה11/03/1974
קבלת תכנית29/11/1973