שנוי יעוד למגורים, טייבה - (גניזה)

תוכנית ג/ 6175

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למגורים, טייבה - (גניזה)
מספר: ג/ 6175
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים ושנוי תווי דרך וחלוקת
השטח למגרשים והתווית דרכים בהתאם למציאות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועטיבה(בעמק)

תיאור המיקום:
ישוב: טיבה(בעמק)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23205חלק1102-105
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה06/07/1988
קבלת תכנית12/11/1987