שנוי יעוד למגורים, כבישים ושטח לבניני ציבור, סכנין

תוכנית ג/ 7720

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למגורים, כבישים ושטח לבניני ציבור, סכנין
מספר: ג/ 7720
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אזור מגורים, כבישים ושטח לבנייני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19274חלק60-61, 63, 75, 161
19279חלק5, 7, 10-11, 16, 521, 8-9, 13, 15, 17-18, 30, 32, 46, 49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
תוכניתג/ 7126שינוי יעוד מחקלאי למגורים שינוי למתאר סחנין (גניזה)ביטול
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/1999תאריך פרסום: 31/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4814. עמוד: 763. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים28/09/1999תאריך פרסום בעיתון: 28/09/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/09/1999
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/1994
פרסום להפקדה ברשומות30/12/1993תאריך פרסום: 30/12/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4180. עמוד: 1454. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים07/12/1993תאריך פרסום בעיתון: 07/12/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/10/1993
החלטה בדיון בהפקדה28/10/1992
קבלת תכנית13/04/1992