שנוי יעוד למגורים, כסרא

תוכנית ג/ 17920

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד למגורים, כסרא
מספר: ג/ 17920
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח למבני מגורים
הקצאת שטח ציבורי פתוח
התווית דרך חדשה

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים
שינוי יעוד קרקע משביל לדרך
שינוי יעוד קרקע מחקלאי לדרך
שינוי יעוד קרקע מחקלאי לשטח ציבורי פתוח
שינוי יעוד קרקע ממבני ציבור לדרך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילכסרא-סמיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19200חלק33, 35-36, 44, 51, 56-57
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו22/03/2010
החלטה בדיון בהפקדה10/08/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/01/2009
קבלת תכנית19/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200901010/08/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200900501/04/2009