שנוי יעוד למגורים, כפר סמיע - (גניזה)

תוכנית ג/ 3188

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למגורים, כפר סמיע - (גניזה)
מספר: ג/ 3188
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד למגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילכסרא-סמיעכסרא-סמיע

תיאור המיקום:
ישוב: כפר סמיע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19204חלק55
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית17/01/1978