שנוי יעוד למגורים, מזרעה

תוכנית ג/ 5935

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למגורים, מזרעה
מספר: ג/ 5935
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח חקלאי למגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה

תיאור המיקום:
ישוב: מזרעה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18137חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/06/1994
החלטה בדיון באישור תכנית23/03/1994
פרסום להפקדה ברשומות13/05/1993תאריך פרסום: 13/05/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4109. עמוד: 2547. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים18/04/1993תאריך פרסום בעיתון: 18/04/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/01/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו31/01/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה31/01/1993
החלטה בדיון בהפקדה01/04/1992
קבלת תכנית13/02/1987