שנוי יעוד למגורים, ספסופה.

תוכנית ג/ 7467

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למגורים, ספסופה.
מספר: ג/ 7467
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד שטח חקלאי למגורים ומפרטי פתוח למגורים,
עפ"י מצב קיים בשטח, ועל מנת לאפשר בניה לבנים
ממשיכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילספסופה

תיאור המיקום:
ישוב: ספסופה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14455חלק46
14456חלק44-45, 102-103
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות23/10/2012תאריך פרסום: 23/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6486. עמוד: 493. שנה עברית: התשעג .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט04/09/2012
החלטה בדיון באישור תכנית26/01/2011
פרסום להפקדה ברשומות05/03/1992תאריך פרסום: 05/03/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3980. עמוד: 2361. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים11/02/1992תאריך פרסום בעיתון: 11/02/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/01/1992
החלטה בדיון בהפקדה04/09/1991
קבלת תכנית22/07/1991
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201100226/01/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית