שנוי יעוד למגורים, ריינה

תוכנית ג/ 8080

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למגורים, ריינה
מספר: ג/ 8080
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יעוד שטח למגורים ולשטחי ציבור וחלוקה למגרשים.
ב. התווית דרכים.
ג. קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה.
ד. ביטול דרכים והתווית דרכים חלופיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17527חלק28, 30, 32
17528חלק4, 62-3, 5, 9-10, 57
17530חלק48, 63-64
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
תוכניתג/ 5864שנוי יעוד למתקן הנדסי -רינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/1999תאריך פרסום: 31/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4814. עמוד: 763. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים08/10/1999תאריך פרסום בעיתון: 08/10/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/09/1999
החלטה בדיון באישור תכנית17/02/1999
פרסום להפקדה בעיתונים06/02/1998תאריך פרסום בעיתון: 06/02/1998.
פרסום להפקדה ברשומות01/02/1998תאריך פרסום: 01/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4614. עמוד: 2164. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/01/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/01/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה01/01/1998
החלטה בדיון בהפקדה01/09/1997
קבלת תכנית01/04/1993