שנוי יעוד למגורים, רמות

תוכנית ג/ 8216

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למגורים, רמות
מספר: ג/ 8216
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדרת שטח למגורים ולדרך משולבת.
ב. קביעת הנחיות פיתוח לאזורים הנ"ל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןרמות

תיאור המיקום:
ישוב: רמות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200000כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/03/1995תאריך פרסום: 16/03/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4291. עמוד: 2573. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים22/02/1995תאריך פרסום בעיתון: 22/02/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/01/1995
החלטה בדיון באישור תכנית02/11/1994
פרסום להפקדה ברשומות01/09/1994תאריך פרסום: 01/09/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4243. עמוד: 4914. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים25/07/1994תאריך פרסום בעיתון: 25/07/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/03/1994
החלטה בדיון בהפקדה05/01/1994
קבלת תכנית08/08/1993