שנוי יעוד למגורים, שדה יעקב

תוכנית ג/ 3486

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למגורים, שדה יעקב
מספר: ג/ 3486
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד למגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשדה יעקב

תיאור המיקום:
ישוב: שדה יעקב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11403חלק1, 75
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/05/1979
קבלת תכנית14/05/1979