שנוי יעוד למגורים

תוכנית ג/ 5742

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד למגורים
מספר: ג/ 5742
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים בכפר ערב אל ערמשה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעראמשה

תיאור המיקום:
ישוב: עראמשה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19741חלק2224
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/10/1988
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/10/1988
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה12/10/1988
החלטה בדיון בהפקדה09/09/1987
קבלת תכנית31/07/1986