שנוי יעוד למגרש ספורט -כפר כנא

תוכנית ג/ 2736

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למגרש ספורט -כפר כנא
מספר: ג/ 2736
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעןד השטח לשטח ספורט והרחבת הדרך המובילה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17385חלק31, 34
17388חלק9-10, 13-15, 21-22, 26, 52
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/04/1980תאריך פרסום: 27/04/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2623. עמוד: 1494. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית21/01/1980
פרסום להפקדה ברשומות18/03/1979תאריך פרסום: 18/03/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2522. עמוד: 1201. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה בעיתונים09/02/1979תאריך פרסום בעיתון: 09/02/1979.
החלטה בדיון בהפקדה09/05/1977
קבלת תכנית12/09/1976