שנוי יעוד למגרש ספורט, נטועה

תוכנית ג/ 6989

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למגרש ספורט, נטועה
מספר: ג/ 6989
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איתור שטח למגרש ספורט ע"י מושב נטועה בגודל של
10.500 דונם עבור הקמת מגרש כדורגל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףנטועה

תיאור המיקום:
ישוב: נטועה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו22/09/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/09/1990
החלטה בדיון בהפקדה06/06/1990
קבלת תכנית17/12/1989
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200900818/03/2009