שנוי יעוד למוסד ציבורי מיוחד, בית אבות, גנוסר

תוכנית ג/ 7868

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למוסד ציבורי מיוחד, בית אבות, גנוסר
מספר: ג/ 7868
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד תכנית מתאר ארצית חלקית לחופים מס' תמ"א
13 בנושאים הבאים:
א. יעוד שטח למוסד ציבורי מיוחד - בית אבות.
ב. יעוד שטח לטיילת ציבורית.
ג. יעוד שטח לשטח פרטי פתוח.
ד. התווית דרכים וחניות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןגנוסר

תיאור המיקום:
ישוב: גנוסר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15553חלק7, 20, 22, 324-5, 8, 12, 28, 33
15554חלק45-47, 58-5942-44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4282חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתתמא/ 13/ כנרתתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים - מרחב הכנרת וחופיהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/07/1997תאריך פרסום בעיתון: 21/07/1997.
פרסום לאישור ברשומות13/07/1997תאריך פרסום: 13/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4543. עמוד: 4447. שנה עברית: התשנז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/07/1997
החלטה בדיון באישור תכנית19/10/1994
פרסום להפקדה ברשומות30/06/1994תאריך פרסום: 30/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4227. עמוד: 4136. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/1994תאריך פרסום בעיתון: 01/06/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/02/1994
החלטה בדיון בהפקדה28/10/1992
קבלת תכנית31/08/1992