שנוי יעוד למפעל בלוקים -משהד

תוכנית ג/ 1597

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למפעל בלוקים -משהד
מספר: ג/ 1597
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת שטח באזור חקלאי הסמוך לכפר לשם הקמת
מפעל לתעשית בלוקים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
ישוב: משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17469חלק68
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית23/02/1972