שנוי יעוד למצפור ומסעדב, לבון.

תוכנית ג/ 7473

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למצפור ומסעדב, לבון.
מספר: ג/ 7473
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת מיצפור לנוף.
1) שטח ציבורי פתוח.
2) דרכים וחניות.
ב. קביעת הנחיות בנוי בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון

תיאור המיקום:
ישוב: לבון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18810חלק38
18814חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/10/1996תאריך פרסום: 13/10/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4448. עמוד: 184. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים18/08/1996תאריך פרסום בעיתון: 18/08/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית15/03/1995
פרסום להפקדה ברשומות29/12/1994תאריך פרסום: 29/12/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4270. עמוד: 1098. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים14/12/1994תאריך פרסום בעיתון: 14/12/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/11/1994
החלטה בדיון בהפקדה19/06/1994
קבלת תכנית29/07/1991