שנוי יעוד למרכז תרבות וחברה -כפר כמא

תוכנית ג/ 3349

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למרכז תרבות וחברה -כפר כמא
מספר: ג/ 3349
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד השטח הקיים והפיכתו ליעד לצרכי ציבור
הקציית קרקע לבנית מרכז תרבות וחברה
הקציית קרקע לדרכים שבילים וחניות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15330חלק3, 21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה23/04/1979
קבלת תכנית25/08/1978