שנוי יעוד למשקי עזר ומגורים, יבנאל

תוכנית ג/ 3728

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למשקי עזר ומגורים, יבנאל
מספר: ג/ 3728
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד למשקי עזר ומגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל

תיאור המיקום:
ישוב: יבנאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17358חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/02/2009
קבלת תכנית22/10/1979
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200900526/02/2009