שנוי יעוד לספורט, עילוט

תוכנית ג/ 8163

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד לספורט, עילוט
מספר: ג/ 8163
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח לאזור ספורט איצטדיון כדורגל אזורי
נצרת עילוט.
ב. קביעת הוראות בנוי למתקני ספורט.
ג. קביעת הוראות לחניה, על פי תקני משרד התחבורה.
ד. קביעת הוראות בנוי לשרותי קהל ומשתמשים.
ה. שנוי יעוד הקרקע מחקלאי למרכז ספורט.
ו. קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה.
ז. קביעת תוואי כביש גישה לאזור הספורט מכביש נצרת
עילוט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט

תיאור המיקום:
ישוב: עילוט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/06/1996תאריך פרסום: 18/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4419. עמוד: 3616. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים12/05/1996תאריך פרסום בעיתון: 12/05/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/03/1996
החלטה בדיון באישור תכנית15/11/1995
פרסום להפקדה ברשומות10/08/1995תאריך פרסום: 10/08/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4326. עמוד: 4431. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים25/06/1995תאריך פרסום בעיתון: 25/06/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/05/1995
החלטה בדיון בהפקדה05/01/1994
קבלת תכנית10/06/1993