שנוי יעוד לשטח ספורט במשהד

תוכנית ג/ 2816

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד לשטח ספורט במשהד
מספר: ג/ 2816
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח לאזור ספורט

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
ישוב: משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17466חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/07/1980תאריך פרסום: 17/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2645. עמוד: 2104. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית24/03/1980
פרסום להפקדה ברשומות01/03/1979תאריך פרסום: 01/03/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2519. עמוד: 1106. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה בעיתונים01/02/1979תאריך פרסום בעיתון: 01/02/1979.
החלטה בדיון בהפקדה09/05/1977
קבלת תכנית17/12/1976