שנוי יעוד לשכונת מגורים, אפקה

תוכנית ג/ 8138

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד לשכונת מגורים, אפקה
מספר: ג/ 8138
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מפורט על מנת לשנות יעוד משימוש חקלאי לשכונת
מגורים בת כ-1000 יח"ד על כל השרותים הנלווים תוך:
א. חלוקת השטח לאזורי מגורים ולשטחים למטרות ציבור,
חינוך, מסחר ושטחים ציבוריים פתוחים.
ב. התווית מערכת דרכים, חניות, ושבילים להולכי רגל.
ג. קביעת הנחיות ותנאים בתכנון מפורט שיאפשרו
הוצאת היתרי בניה בשטח התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשראפק

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???
אפקה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10236חלק4-29, 47-55, 68, 81-831
10490כל הגוש
10491כל הגוש
10494חלק190
10496חלק115
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/02/2009
קבלת תכנית18/05/1993
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200900526/02/2009