שנוי יעוד לשרותי דרך - (גניזה)

תוכנית ג/ 6152

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד לשרותי דרך - (גניזה)
מספר: ג/ 6152
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד השטח משטח חקלאי לשירותי דרך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה

תיאור המיקום:
ישוב: מזרעה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18138חלק24
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית18/10/1987