שנוי יעוד לשרותים עירוניים ושרותי דרך -כרמיאל

תוכנית ג/ 4012

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד לשרותים עירוניים ושרותי דרך -כרמיאל
מספר: ג/ 4012
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח לשירותים עירוניים ולתחנת תידלוק

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןכרמיאלכרמיאלכרמיאל

תיאור המיקום:
ישוב: כרמיאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19146חלק34, 36-43, 7127-33, 35
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/04/1983תאריך פרסום: 14/04/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2911. עמוד: 1505. שנה עברית: התשמג .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/12/1982
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/1982
פרסום להפקדה ברשומות27/08/1981תאריך פרסום: 27/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2740. עמוד: 2663. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים28/06/1981תאריך פרסום בעיתון: 28/06/1981.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/03/1981
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו29/03/1981
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה29/03/1981
החלטה בדיון בהפקדה17/11/1980
קבלת תכנית08/08/1980